Циклова предметна комісія

 

Загальноосвітніх дисциплін

Цикл математичної та природничо-наукової підготовки

Студенти вивчають:
• математику – базовий (шкільний) курс, вищу математику, дискретну математику, теорію ймовірності, алгоритми та методи обчислень;
• фізику – базовий (шкільний) курс на академічному рівні, класичну теорію електромагнетизму, основи хвильової та квантової оптики, досягнення сучасної та прикладної фізики;
• хімію;
• біологію;
• захист Вітчизни;
• географію;
• астрономію.

Практичні та лабораторні заняття:
• проводяться в обладнаних кабінетах та лабораторіях із застосуванням сучасних інноваційних засобів навчання; студенти створюють нові демонстраційні та лабораторні установки; окремі заняття проводяться у формі екскурсій у музей природи, планетарій, науково-практичних конференцій.

Наші студенти:
• отримують базові знання, які є ґрунтом для вивчення загально-спеціальних та профільних дисциплін за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст».
• беруть активну участь у науковій та дослідницькій роботі, у конкурсах, конференціях та олімпіадах.