5.05090301

«Монтаж, обслуговування і ремонт станційного обладнання електрозв’язку»

Галузь знань
«Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв'язок»
Освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст»


Студенти вивчають:

 
 • інфокомунікаційні системи та мережі;
 • сучасні цифрові системи комутації;
 • сучасні волоконно-оптичні системи передач та оптоелектронні пристрої;
 • транспортні системи та мережі зв’язку;
 • перспективні технології в телекомунікаціях;
 • технічне обслуговування телекомунікаційних систем, у тому числі стільникових.

Забезпечують кваліфіковану підготовку майбутніх фахівців:
старші викладачі, викладачі-методисти, спеціалісти вищої категорії, досвідчені працівники Харківської дирекції “Укртелеком”, більшість з них – колишні випускники коледжу

Практичні та лабораторні заняття проходять у спеціально обладнаних кабінетах, лабораторіях, майстернях, а також на сучасних телефонних станціях, центрах технічної експлуатації телекомунікаційних систем та мереж Північно-Східного регіону України.

Переважна більшість випускників спеціальності працюють на цифровому обладнанні центру телекомунікаційних послуг ВАТ “Укртелеком” та інших операторів зв’язку:
 • техніками
 • електромеханіками на станційному обладнанні електрозв’язку

Вони забезпечують надійність та якість роботи інфокомунікаційних систем і мереж, технічне обслуговування обладнання систем передачі інформації; електромеханіками, електромонтерами з ремонту та налагодження лінійного обладнання.

В їх функції входить:
будівництво волоконно-оптичних мереж доступу; монтаж та обслуговування лінійних споруд зв’язку.

Студенти можуть продовжити навчання за напрямком телекомунікації у:

 - Державному університеті інформаційно - комунікаційних технологій;
 - Харьковському університеті радіоелектроніки;
 - Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є. Жуковського "ХАІ";
 - Українській інженерно - педагогічній академії;
 • Дисципліна „Організація та збереження баз даних” вивчається в другому семестрі четвертого курсу студентами коледжу спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка», є логічним продовженням курсу "Інформатика" з вивчення нових комп'ютерних технології. 

  Метою курсу є формування у студентів теоретичної бази знань та умінь з розробки, збереження, обробки, пошуку, знаходження даних та практичних навиків з побудови системи управління реляційної бази даних у додатку Microsoft Access. 

  Формою контролю знань наприкінці семестру передбачено залік.

  Guest access requires password: Організація та збереження баз даних