5.05010201

 

«Обслуговування комп’ютерних систем і мереж»


Галузь знань
«Інформатика та обчислювальна техніка»
Освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст»Студенти вивчають:

 • структуру, принципи роботи комп’ютерів та периферійне обладнання;
 • топологію, моделі, методи розрахунків та побудову комп’ютерних мереж;
 • сучасні засоби передачі та обробки інформації;
 • методи діагностики, обслуговування ремонту, налагодження комп’ютерних систем;
 • програмування та алгоритмічні мови;
 • основи системного програмування та програмного забезпечення;
 • технічні та економічні аспекти комп’ютеризації підприємств зв’язку.

Практичні та лабораторні заняття:
проходять у комп’ютерних класах, лабораторіях та майстернях коледжу. В період технологічної та переддипломної практики студенти працюють у центрах інформаційних технологій на сучасному обладнанні провідних провайдерів Internet, ВАТ «Укртелеком», УДППЗ «Укрпошта» та операторів зв’язку.

Після закінчення навчання випускник отримує кваліфікацію технік - електронник з обслуговування комп’ютерних систем і мереж та може працювати: в ЦІТ та сервісних центрах підприємств зв’язку, а також на будь-яких державних чи приватних підприємствах, які виготовляють, випробовують і використовують комп’ютерні пристрої та мережі.

Фахівець підготовлений до роботи в галузях:
 • видавнича справа;
 • поліграфічна діяльність;
 • тиражування дисків з комп’ютерним забезпеченням;
 • виробництво електричного та електронного устаткування;
 • технічне обслуговування та ремонт комп’ютерної техніки;
 • монтаж та ремонт ЕОМ і виробництво електронно-обчислювальних машин та іншого устаткування для оброблення інформації;
 • консалтинг у сфері інформатизації.