5.05090401

 

«Організація та експлуатація поштового зв’язку»


Галузі знань
«Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв'язок»
Освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст»


Студенти вивчають:

  • організацію та експлуатацію поштового зв’язку;
  • технологічні процеси та обладнання;
  • сучасні інформаційні технології (електронна пошта, електронні перекази, Інтернет);
  • прийоми обслуговування автоматизованих робочих місць;
  • економіку та бухгалтерський облік, менеджмент та маркетинг.

Практичні та лабораторні заняття
проходять у спеціально обладнаних кабінетах та лабораторіях, а також у навчальному центрі Харківської дирекції УДППЗ “Укрпошта”. В кращих відділеннях зв’язку та центрах поштового зв’язку проходять технологічна та переддипломна практики.

Переважна більшість випускників працюють у структурних підрозділах
обласних дирекцій УДППЗ “Укрпошта”:

  • начальниками (заступниками начальників) відділень зв’язку, дільниць, цехів;
В їх функції входять: організація роботи персоналу відділення зв’язку, цехів, дільниць, забезпечення високоякісного надання послуг споживачам, збереження та облік матеріальних цінностей і грошових сум, дотримання технологічної дисципліни працюючих.
  • інструкторами з експлуатаційно-технологічних питань.
В їх функції входять: розробка нормативної документації з організації та експлуатації поштового зв’язку, проведення інструктажів та контролю якості роботи працівників на об’єктах поштового зв’язку.