Цифровая техника и микропроцесоры 2019
(ЦТиМП-17)

Мета: викладання навчальної дисципліни "Цифрова техніка та мікропроцесори" є формування у студентів теоретичних і конструкторських навичок та знань, які необхідні при розробки, виробленні та експлуатації цифрової техніки; набуття студентами знань про цифрові компоненти, пристрої, мікропроцесори і системи на їх основі.