Організація та збереження баз даних
(ОЗБД)

Дисципліна „Організація та збереження баз даних” вивчається в другому семестрі четвертого курсу студентами коледжу спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка», є логічним продовженням курсу "Інформатика" з вивчення нових комп'ютерних технології. 

Метою курсу є формування у студентів теоретичної бази знань та умінь з розробки, збереження, обробки, пошуку, знаходження даних та практичних навиків з побудови системи управління реляційної бази даних у додатку Microsoft Access. 

Формою контролю знань наприкінці семестру передбачено залік.