Загальна характеристика ВСП ХФК ІТ ДУТ

Харківський електротехнікум зв’язку створений за наказом Наркомату пошт і телеграфів від 15.07.1930р. і є одним із найстаріших галузевих навчальних закладів. Наказом Кабінету Міністрів України від 16.05.2002 р. № 261-р “Про утворення Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій” Харківський технікум увійшов до складу Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій відповідно до наказу Державного комітету зв’язку та інформатизації № 126 від 25.06.2002 року.
Згідно з наказом Державного комітету зв’язку та інформатизації України № 103 від 17 травня 2004 року “Про реорганізацію структурних підрозділів Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій” та наказу університету № 106 від 20 травня 2004 року “Про реорганізацію структурних підрозділів” технікум реорганізовано в Харківський коледж Державного університету телекомунікацій.

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 11.06.2020 року №788, відповідно до пунктів 6, 16 частини другої статті 36 Закону України «Про вищу освіту», пункту 1 частини першої статті 31 Закону України «Про фахову передвищу освіту»Харківський коледж Державного університету телекомунікацій перейменовано на Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Харкiвський фаховий коледж iнформацiйних технологiй Державного унiверситету телекомунiкацiй» (ВСП ХФК ІТ ДУТ)директор коледжу
кандидат економічних наук
Корсаков Дмитро Олексійович


Сьогодні Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Харкiвський фаховий коледж iнформацiйних технологiй Державного унiверситету телекомунiкацiй» (ВСП ХФК ІТ ДУТ) – багатопрофільний вищий навчальний заклад першого та другого рівня акредитації, який здійснює освітню діяльність, підготовку кваліфікованих фахівців, спроможних працювати у сфері телекомунікацій, поштового зв’язку, а також на підприємствах і організаціях, що займаються проектуванням, установкою та ремонтом електронних апаратів різноманітного призначення; має відповідний рівень кадрового, матеріально-технічного, навчально-методичного та інформаційного забезпечення, сприяє поширенню наукових знань та здійснює культурно-просвітницьку діяльність.


Необхідність існування коледжу обумовлена наявністю в Східному регіоні України великою кількістю підприємств різних форм власності, яким щорічно потрібні фахівці у сфері телекомунікацій і поштового зв’язку.