Про Центр професійної освіти Харківського коледжу Державного університету телекомунікацій

    Наказом Державного університету телекомунікацій № 47 від 16 лютого 2015 року створено Центр професійної освіти Харківського коледжу Державного університету телекомунікацій  що здійснює:

- професійно-технічне навчання;

- перепідготовку;

- підвищення кадрів.

      Метою створення Центру професійної освіти Харківського коледжу Державного університету телекомунікацій  є:

- задоволення потреб в кваліфікованих кадрах для галузі зв’язку та телекомунікацій;

- надання  студентам коледжу робітничої професії відповідно до вимог в галузі зв’язку та телекомунікацій для подальшої їх адаптації на підприємствах зв’язку, в організаціях і установах які надають телекомунікаційні послуги.

      Професійно-технічне навчання, перепідготовка та підвищення кваліфікації осіб за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник» здійснюється за професіями, визначеними Центром професійної освіти  згідно з Державним переліком професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно - технічних навчальних закладах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.09.2007 р. № 1117, Державних стандартів професійно-технічної освіти України, Національним класифікатором професій України ДК 003:2010 та відповідно до отриманої ліцензій для провадження діяльності з надання освітніх послуг серія АЕ № 636549 від 21.05.15р.

      Рішенням Акредитаційній комісії України від 02.03.2017 протокол № 124 Харківський коледж Державного університету телекомунікацій визнаний атестованим з робітничих професій з ліцензованими обсягами прийому (270 осіб) строком на 10 (десять) років, а це дає можливість особі, яка опанувала курс професійно-технічного навчання, перепідготовки та підвищення кваліфікації й успішно пройшла кваліфікаційну атестацію, видавати свідоцтво про присвоєння або підвищення робітничої кваліфікації, зразок якого затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 12.11.97 N 1260 "Про документи про освіту та вчені звання".