Первая 1 2 3 

Фото звіт конференції "Крок до майбутнього"

Пленарне засідання

Галерея (15 фото)

Фото звіт конференції "Крок до майбутнього"

Секція фізики


Детальніше...

Галерея (16 фото)

Фото звіт конференції "Крок до майбутнього"

Секція інформатики

Галерея (18 фото)

Фото звіт конференції "Крок до майбутнього"

Секція PT

Галерея (10 фото)

Фото звіт конференції "Крок до майбутнього"

Нагородження

Галерея (21 фото)

Конференція молоді та юнацтва Харківщини «Крок до майбутнього»

У 2014/2015 навчальному році 70-річний ювілей відзначає кафедра радіотехнічних дисциплін та технологій – один із провідних підрозділів Харківського коледжу Державного університету телекомунікацій. Щорічно коледж випускає десятки фахівців у галузі телебачення, радіомовлення та радіозв’язку.

Ювілейній даті була присвячена науково-технічна конференція молоді та юнацтва Харківщини «Крок до майбутнього», що відбулася 17 жовтня 2014 року у Харківському коледжі Державного університету телекомунікацій.

Науково-технічна конференція проводилася за підтримки Департаменту освіти Харківської міської ради та провідних підприємств галузі телекомунікацій.

Проведення цього заходу здійснено в межах міського освітнього проекту «Обдарована молодь».

Робота науково-технічної конференції відбувалася за чотирма напрямами:

а) секція інформатики (для учнів 9-11 класів);

б) секція фізики (для учнів 9-11 класів);

в) секція «Сучасні проблеми радіоелектроніки» (для студентів технікумів та коледжів);

г) заочна секція «Інноваційні педагогічні технології у підготовці майбутніх високоосвічених фахівців: досвід, проблеми, перспективи» (для вчителів та викладачів).

На підготовчому етапі було здійснено науково-методичні розробки «Положення про конференцію», дизайн і верстка рекламної продукції (інформаційні банери, збірка доповідей і тез конференції, програма конференції, дипломи, подяки оргкомітету, бейджи учасників конференції тощо).

Основні завдання конференції:

1. Розвиток інтелектуальної, творчої ініціативи та навчально-пізнавальних інтересів учнів і студентів.

2. Активізація пізнавальної діяльності учнів і студентів у межах навчальних дисциплін (предметів).

3. Формування в учнів і студентів потреби та настанови на престижність опанування фундаментальних наук.

4. Створення умов для професійного самовизначення молоді та юнацтва.

5. Розвиток комунікативних умінь та навичок учнів і студентів.

6. Формування майбутньої наукової еліти України.

До участі у конференції було залучено студентів і викладачів усіх вищих навчальних закладів міста й області І-ІІ рівнів акредитації, що здійснюють підготовку фахівців у галузях радіоелектроніки, телебачення, радіомовлення та зв’язку:

Харківський коледж Державного університету телекомунікацій;

Харківський радіотехнічний технікум;

Харківський гідрометеорологічний технікум Одеського державного екологічного університету;

Харківський базовий медичний коледж №1 (медико-технічне відділення);

Харківський ордена «Знак Пошани» електромеханічний технікум транспортного будівництва.

Роботи студентів були відзначені Дипломами, а всі керівники нагороджені Подяками оргкомітету.

Також у конференції взяли участь обдаровані учні 9-11 класів загальноосвітніх закладів міста зі своїми вчителями. Вони виступали з доповідями, презентаціями, цікавими дослідами на засіданнях секцій фізики й інформатики та виявили серйозну зацікавленість науково-технічними проблемами.

Це учні:

Харківського педагогічного ліцею №4;

Харківської ЗОШ «Лєствіца»;

Харківської гімназії № 12; Харківської ЗОШ №26;

Харківської гімназії №34;

Харківської ЗОШ №41;

Харківської спеціалізованої школи №75;

Комунального закладу «Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №166 "Вертикаль";

Харківської гімназії №172;

Харківської гімназії №178 «Освіта».

Усього за цими номінаціями 42 учні нагороджені Дипломами оргкомітету конференції.

Подяками за вагомий внесок у справу виховання молоді, активну пропаганду наукової діяльності та керівництво дослідницькою роботою учасників конференції відзначено 20 педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів.

Також фахівці освітньої галузі Харківщини підготували і надали друковані матеріали для заочної секції.

Вони також відзначені Подяками оргкомітету. Усі тези робіт, що були надіслані у визначений термін, опубліковані в збірці. Учасники конференції отримали Програму та Збірку тез конференції у день проведення конференції.

Усього на конференції були присутніми більше 150 учасників.

Конференція відбувалася в атмосфері творчості, доброзичливості, піднесення, натхнення і сприяла підвищенню престижу та формуванню іміджу нашого навчального закладу серед ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, а також була спрямована на професійну орієнтацію учнівської молоді.


Секція 1. Інформатика

Керівник секції:

Воронов Вадим Федорович, завідувач кафедри комп’ютерних дисциплін та технологій Харківського коледжу Державного університету телекомунікацій

Напрями роботи секції:

Проблеми прикладної та теоретичної інформатики.

Комп’ютерні системи і компоненти.

Прогресивні інформаційні технології та їхнє застосування.Секція 2. Фізика

Керівники секції:

Макаревич Микола Миколайович, завідувач кафедри інформаційно-комунікаційних дисциплін та технологій Харківського коледжу Державного університету телекомунікацій, Почесний зв’язківець України;

Годована Ніна Борисівна, завідувач кафедри загальноосвітніх дисциплін та технологій Харківського коледжу Державного університету телекомунікацій.

Напрями роботи секції:

Актуальні питання сучасної фізики.

Фізико-хімічні властивості та структура матеріалів.

Новітні фізичні технології та методи дослідження.Секція 3. «Сучасні проблеми радіоелектроніки»

Kерівники секції:

Сєвєрін Максим Віталійович, заступник директора з навчально-виробничої роботи Харківського коледжу Державного університету телекомунікацій;

Сидоренко Денис Сергійович, завідувач кафедри радіотехнічних дисциплін та технологій Харківського коледжу Державного університету телекомунікацій.

Напрями роботи секції:

Радіотехнічні, телекомунікаційні й оптоелектронні комплекси та системи.

Математичне моделювання в радіоелектроніці та телекомунікаціях.

Обробка сигналів і зображень в радіоелектронних та телекомунікаційних системах.

Захист інформації в телекомунікаційних системах та мережах.

Програмне забезпечення радіоелектронних, телекомунікаційних та біотехнічних систем.

Приладобудування.

НВЧ технології, антенно-фідерні пристрої та системи.

Інформаційні супутникові системи та технології.

Мікро- та наноелектроніка.

Конструювання та технологія електронних засобів.

Сучасні проблеми радіоелектроніки.

Радіоелектронні засоби в біомедичній інженерії.

Радіовимірювальні пристрої та системи.

Сучасні аспекти розвитку радіоаматорства.Секція 4 (заочна).

Інноваційні педагогічні технології у підготовці

майбутніх високоосвічених фахівців: досвід, проблеми, перспективи

(для вчителів та викладачів)

Мета роботи секції: вивчення досвіду, проблем та перспектив розробки і застосування інноваційних технологій у процесі підготовки конкурентоспроможних фахівців; обговорення можливості та доцільності створення банка інтерактивних педагогічних технологій в Україні на засадах інтелектуальної власності.

Напрями роботи секції:

1. Теоретико-методологічні та психологічні аспекти створення і впровадження інноваційних методів навчання.

2. Інноваційні технології формування професійної компетентності та її складових у майбутніх випускників ВНЗ.

3. Сучасні проблеми підготовки фахівців у галузі мікроелектроніки, радіоелектроніки, телекомунікацій та приладобудування.

4. Наукова робота школярів у галузі радіоелектроніки.

Усі надіслані матеріали опубліковані в Збірці тез конференції.

Первая 1 2 3