«Поштово-логістичні системи»Освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст»


Студенти вивчають:
 • організацію та експлуатацію поштового зв’язку;
 • технологічні процеси та обладнання;
 • сучасні інформаційні технології (електронна пошта, електронні перекази, Інтернет);
 • прийоми обслуговування автоматизованих робочих місць;
 • економіку та бухгалтерський облік, менеджмент та маркетинг.

 • Практичні та лабораторні заняття
  проходять у спеціально обладнаних кабінетах та лабораторіях, а також у навчальному центрі Харківської дирекції УДППЗ “Укрпошта”. В кращих відділеннях зв’язку та центрах поштового зв’язку проходять технологічна та переддипломна практики.

  Переважна більшість випускників працюють у структурних підрозділах
  обласних дирекцій УДППЗ “Укрпошта”:

 • начальниками (заступниками начальників) відділень зв’язку, дільниць, цехів;
 • В їх функції входять: організація роботи персоналу відділення зв’язку, цехів, дільниць, забезпечення високоякісного надання послуг споживачам, збереження та облік матеріальних цінностей і грошових сум, дотримання технологічної дисципліни працюючих.
 • інструкторами з експлуатаційно-технологічних питань.
 • В їх функції входять: розробка нормативної документації з організації та експлуатації поштового зв’язку, проведення інструктажів та контролю якості роботи працівників на об’єктах поштового зв’язку.