Первая 1 2 3 

Перелік документів необхідних для вступу

До заяви абітурієнт особисто подає у приймальну комісію: 

-документ про освіту (свідоцтво, атестат або диплом з додатком, оригінал або його завірену копію в установленому порядку); 

Копії документів, що посвідчує особу;

-копію паспорта;

- копію свідоцтва про народження;

- копію паспорта одного з батьків; 

- військовий квиток або посвідчення про приписку та їх копію – для військовозобов’язаних;

- документ про освіту (свідоцтво, атестат або диплом з додатком, оригінал або його завірену копію в установленому порядку);

- сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (українська мова та література, математика)  видані у 2016-2017 роках (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

- документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами-1 або квотами-2 (за наявності).

-вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2017 року, а також вступники, які проживають на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, або переселилися з неї після 01 січня 2017 року, подають документи з урахуванням особливостей, визначених абзацами тринадцятим, чотирнадцятим пункту 3 розділу ІІІ цих Умов.

-4 кольорові фотокартки (розміром 3х4); 

-довідки, що дають право на пільги; 

-ідентифікаційний код (копія довідки); 

-флюорографія, медичні довідки (0-86, 0-63); 

-картонний швидкозшивач; 

-2 зошита; 

-20 аркушів (формат А-4); 

-3 конверти з марками по Україні. 

Прийом документів з 01 липня по 14 липня 2017 року.


Первая 1 2 3